Proktologia. Co leczy Proktolog?


Proktologia jest dziedziną medycyny zabiegowej skupiającej się na leczeniu chorób zlokalizowanych w końcowym odcinku przewodu pokarmowego, czyli w odbycie, kanale odbytu oraz dolnym odcinku odbytnicy. 

Kim jest i czym zajmuje się proktolog?


Proktologia jest dziedziną medycyny zabiegowej skupiającej się na leczeniu chorób zlokalizowanych w końcowym odcinku przewodu pokarmowego, czyli w odbycie, kanale odbytu oraz dolnym odcinku odbytnicy. 

W związku z powyższym pacjent zgłasza się do lekarza proktologa w momencie, kiedy choroba jest już dość mocno zaawansowana. Jest to tendencja bardzo problematyczna, ponieważ takie podejście znacznie utrudnia leczenie, a także niejednokrotnie istotnie pogarsza rokowanie.

 

Kiedy iść do proktologa?


Niepokojącymi objawami, z którymi warto się zgłosić do proktologa są:

-świąd, ból lub pieczenie odbytu,
-ropne wycieki z odbytu,
-krwawienia z odbytu,
-krew w kale,
-problemy z wypróżnianiem się.


Objawy te mogą wydawać się groźne, jednak na ogół świadczą o małych zmianach, takich jak hemoroidy, które poddają się leczeniu. Warto jednak pamiętać, że takie symptomy mogą mieć również podłoże nowotworowe i niezwłoczna wizyta u lekarza może przyspieszyć diagnozę.

Hemoroidy:


Hemoroidy, często nazywane żylakami odbytu, są w dzisiejszych czasach bardzo częstą i uciążliwą dolegliwością. Są to powiększone, wypadające poduszeczki odbytowe. Bezpośrednia przyczyna ich powstawania nie została do końca poznana, aczkolwiek uważa się, że w zdecydowanej większości przypadków hemoroidy są zmianami pierwotnymi.

Rzadko są wtórne do innych schorzeń, takich jak na przykład rak odbytnicy. Patofizjologia powstawania hemoroidów polega w dużej mierze na procesach degradacyjnych podporowej tkanki łącznej oraz mięśni gładkich. Poduszki odbytowe po wypadnięciu ulegają zrogowaceniu oraz przerostowi w obrębie strefy przejściowej, a w wyższych stopniach także nabłonka walcowatego odbytnicy.

Wyodrębniono czynniki ryzyka, które pośrednio mają wpływ na powstawanie hemoroidów. Należą do nich między innymi zaparcia, ciąża, siedzący tryb życia, praca siedząca (bardzo częste u zawodowych kierowców), a nawet zbyt długie przesiadywanie w toalecie (na przykład czytanie podczas defekacji).

Do głównych objawów hemoroidów należą przede wszystkim krwawienie oraz wypadanie. Objawy te mogą występować zarówno w sposób izolowany jak i wspólnie. Krwawienia są niewielkie, objawiają się występowaniem świeżej krwi na powierzchni stolca lub na papierze toaletowym.

Ponadto, objawom tym może towarzyszyć dyskomfort, świąd, a nawet ból, nasilający się szczególnie podczas aktu defekacyjnego. Na bardziej zaawansowanych etapach choroby częste jest brudzenie bielizny śluzem oraz wydzieliną kałową.

Leczenie hemoroidów, w zależności od stopnia zaawansowania, może opierać się zarówno na leczeniu chirurgicznym jak i zachowawczym, na przykład dzięki technologii Hemoron. 

Zapraszamy na konsultację z naszym Proktologiem - Dr Marek Dotka.

0
Feed

Zostaw komentarz